Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » RODO

RODO

Co to jest RODO?

To powszechnie używany skrót unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Celem nowych przepisów prawnych jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Czy w związku z wejściem w życie przepisów RODO konieczny jest kontakt z GRUPA LUKSOR Sp. z o.o.?

Nie ma takiej konieczności, ponieważ GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. nie wymaga składania żadnych oświadczeń w związku ze zmianą przepisów. Wystarczy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Sieradzkiej 31B, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608414, kapitał zakładowy: 150 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8792683590, REGON 363991104 (dalej „My” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na dane kontaktowe:
adres e-mail: odo@grupaluksor.pl
adres pocztowy: GRUPA LUKSOR Sp. z o.o., ul. Sieradzka 31B, 87-100 Toruń

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, lub od Twoich współpracowników, lub ze strony internetowej Twojej firmy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GRUPĘ LUKSOR Sp. z o.o.?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży zawartej z Tobą lub z twoją firmą , w celu marketingu własnego, obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację, obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, telefonicznie, email) w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GRUPY LUKSOR Sp. z o.o., którym jest:
  • zapewnienie realizacji zapytań ofertowych
  • zapewnienie realizacji zamówień i dostaw
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług
  • marketingu bezpośredniego usług własnych
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych
  • informowaniu Cię o aktualnościach, promocjach, wyprzedażach
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Spółka wymaga podania przez Ciebie nazwy firmy, siedziby, NIP-u, numeru telefonu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, aby przygotować dla Ciebie ofertę według zapotrzebowania, móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą lub Twoją firmą, w związku z każdą transakcją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, realizacji certyfikowanych usług szkoleniowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec  GRUPY LUKSOR Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania – możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o przekazanie informacji, kiedy i w jaki sposób przetwarzaliśmy Twoje dane.
Prawo dostępu – przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp do swoich danych.
Prawo do sprostowania/ uzupełnienia danych - przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp do swoich danych.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- w dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych. Przetworzenie danych, które nastąpiło do cofnięcia zgody pozostanie zgodne z prawem, jednak nie będziemy uprawnieni do dalszego przetwarzania Twoich danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych- jest to prawo ściśle zawiązane z dostępem, ale różni się od niego pod wieloma względami. Można je egzekwować, jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (jak to ma miejsce w naszym przypadku). Dzięki niemu możesz otrzymywać dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie formacie nadającym do odczytu maszynowego i możesz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Co więcej, prawo do przenoszenia danych pozwala również na bezpośrednie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora (od nas) do innego.
Prawo do sprzeciwu- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Bez podania przyczyny można wnieść sprzeciw, jeżeli dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu – tak jak wspomnieliśmy powyżej profilujemy twoje dane np. czy jesteś kobietą czy mężczyzną aby wysłać ci życzenia, lub czy jesteś naszym klientem czy jeszcze nie. Nie musisz się jednak na to godzić. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa, by nie podlegać profilowaniu, to daj nam znać. Wówczas twoje dane nie będą profilowane. Niestety w takim przypadku nie będziesz otrzymywać od nas interesujących Cię informacji.

Komu możesz się poskarżyć?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu tylko usług Spółki, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi sprzedaży, konsultingowe, księgowe, logistyczne, magazynowe, certyfikowane usługi szkoleniowe, hostingowe, it, biurowe lub audytowe.
Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zakładamy, że będziemy współpracować tak długo, jak będzie funkcjonowała GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. Ograniczamy jednak czasowo to działanie do 50 lat lub do czasu rozwiązania, likwidacji, lub upadłości spółki, cokolwiek nastąpi wcześniej. Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 50 lat od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 50 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw Spoza EOG.

Toruń, dnia 25.05.2018 r.
Pozdrawiam/Best regards:
Anna Jasińska | Prokurent
Mobile: +48 790 709 696

GRUPA LUKSOR Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 31B
87-100 Toruń, Poland

NIP: PL8792683590
tel. +48 56 659-06-93

grupaluksor.pl

KEMPPI PREMIUM DEALER - PARTNER HYPERTHERM

urządzenia spawalnicze
materiały spawalnicze
akcesoria spawalnicze
uchwyty spawalnicze
osprzęt gazowy, BHP,
chemia spawalnicza, serwis

KEMPPI
Hyundai, Bohler, 
Biznel. Trafimet
Esab, Trafimet, Kuhtreiber
GCE, Perun

 


Niniejsza korespondencja ma charakter informacyjny w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art.10 DZ.U. nr 144 poz. 1204 z 18.07.2002 r.), nie stanowi oferty handlowej, a jest jedynie zaproszeniem do rozmów w myśl art.71 KC. ...szczegółowe informacje....


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu