Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU


Postanowienia ogólne

Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://www.grupaluksor.com.pl/ zwany dalej „Sklep” jest:

GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Sieradzkiej 31B

NIP: 8792683590, REGON: 363991104, KRS: 0000608414, ncumer telefonu: + 48 56 6590693,

e-mail: bok@grupaluksor.com.pl

Kontakt ze Sklepem:

adres: ul. Sieradzka 31B, 87-100 Toruń

adres e-mail: bok@grupaluksor.com.pl

numer telefonu: + 48 56 6590693

Numer rachunku bankowego: PL 13 1140 2004 0000 3902 3020 5326 mBank SA

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00-16:00.


Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.grupaluksor.com.pl/.

Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sklep – Sklep Internetowy działający pod adresem: https://www.grupaluksor.com.pl/ prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

 • Właściciel – GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Sieradzkiej 31B, NIP: 8792683590, REGON: 363991104, KRS: 0000608414, numer telefonu: + 48 56 6590693, e-mail: bok@grupaluksor.com.pl

 • Klient – to każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, jak i Przedsiębiorca.

 • Użytkownik - to każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

 • Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

 • Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail/imienia i nazwiska.

 • Konsument – to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

 • Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie tego Sklepu.

 • Rejestracja uproszczona – dane, podawane dobrowolnie przez Klienta; pobrane po jego akceptacji z Serwisu pośredniczącego np. facebook.com, google.com

 • Serwis pośredniczący – to strona www, na której, Klient dokonał uprzedniej rejestracji, wyrażając zgodę na pobranie danych z Serwisu pośredniczącego w celu dokonania rejestracji i korzystania z usług Sklepu.

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego/Pliki cookes
Korzystając ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

 • dostęp do sieci Internet;

 • adres poczty email.

Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies (Informacja o cookies), udostępnionej pod adresem https://www.grupaluksor.com.pl/ i stanowiącej integralną część Regulaminu.

Rejestracja i Logowanie

Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. Rejestracja i Logowanie.
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;

 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

Zarejestrowany Klient ma możliwość:

 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;

 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

 • zamówienia Produktu,

 • zmiany swoich danych;

 • zmiany swojego hasła;

 • sprawdzenia swojego zamówienia.


Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:

 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@grupaluksor.com.pl

 • dzwoniąc pod nr +48 56 6590693.


Klient, który dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
Zarówno Klient, który złoży zamówienie bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu, jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.

Realizacja zamówień

Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy, wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,

 • wybór formy płatności;

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;

 • wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta;


Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w rozdz. Rejestracja i Logowanie , powinien podać:

 • nazwę i ilość produktów

 • imię i nazwisko odbiorcy;

 • dokładny adres dostawy;

 • numer telefonu kontaktowego;

 • adres e-mail zamawiającego.


Wskazane na stronie Produkty mogą być wysyłane z magazynu zewnętrznego wprost od Dostawców. Dostawca przekazuje przesyłki do przewoźnika wskazanego przez Właściciela, Sklep wysyła maile do klientów z informacją o wysyłce zamówienia.

Metody dostawy oraz formy płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia:

 • Przelewem : po przyjęciu zamówienia do realizacji, przesyłamy w e-mailu dane naszego konta do przelewu. Paczka jest wysyłana, jak tylko odnotujemy wpływ pieniędzy na nasze konto i zamówienie zostanie skompletowane. Nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.

 • System szybkich płatności: PAYNOW

 • Za pobraniem : zapłata gotówką kurierowi (ta forma płatności może podlegać dodatkowej weryfikacji telefonicznej zamówienia).

 • Płatność kartą płatniczą: przy odbiorze osobistym w siedzibie w Toruniu

 • Gotówką: w kasie punktu odbioru osobistego w Toruniu;

Ceny

Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Konsumenta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
Dla Klienta Przedsiębiorcy wiążąca jest cena produktu przesłana w potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przesłane do Przedsiębiorcy jest momentem zawarcia umowy kupna sprzedaży.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Dostawa

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:

 • Przesyłka kurierska,

 • Przesyłka kurierska pobraniowa,

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem : ul. Sieradzka 31B, 87-100 Toruń

Termin dostawy jest ustalany w sposób indywidualny z każdym Klientem w potwierdzeniu zamówienia.
Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.

Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzenia towaru i w razie jakiejkolwiek szkody spisania protokołu w obecności kuriera. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
Towary dostarczane są na terenie Polski.

Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres:

 • GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Sieradzkiej 31B

 • NIP: 8792683590, REGON: 363991104, KRS: 0000608414, numer telefonu: + 48 56 6590693,

 • e-mail: bok@grupaluksor.com.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. ul. Sieradzka 31B 87-100 Toruń.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 21 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


Prawo Konsumenta do rękojmi

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe, używane oraz regenerowane.
Sklep zobowiązuje się do podania Klientowi szczegółowego opisu wady produktu, w przypadku sprzedaży produktów używanych, regenerowanych lub posiadających wady.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in.

 • dla zalogowanych klientów poprzez Moduł Reklamacje, dostępny w panelu Klienta lub w boxie informacyjnym
 • wysłanie wiadomości z podpisanym formularzem reklamacyjnym na e-mail na adres: bok@grupaluksor.com.pl;
 • listownie na adres: GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. ul. Sieradzka 31B, 87-100 Toruń

W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 14 dni roboczych, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego.

W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w Polityka prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

Usługa Newslettera

Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

Pozostałe

Regulaminy są dostępne pod adresem: https://www.grupaluksor.com.pl/.
Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

 • Powiatowy (miejski) Rzecznik Konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

 • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

 • korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

 • następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

 • szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


(wersja 10.001 z dnia 01/01/2020)


Przejdź do strony głównej
012
0